Coin Name Market Cap Time since Launch Votes
Floki 2.0 Floki 2.0 Floki 2.0 $10000 52 years ago52y ago
WOW Universe Token WOW Universe Token WUT $900000000 52 years ago52y ago
DARK COIN DARK COIN DMV $7000 52 years ago52y ago
1
SmashCoin SmashCoin $SMASH $225120 52 years ago52y ago
1
ENVELOP ENVELOP NIFTSY $1468816 52 years ago52y ago
1
Bitget Token Bitget Token BGB $93000000 52 years ago52y ago
342
Surtr Coin Surtr Coin SC $10000 52 years ago52y ago
EBankc Token EBankc Token EBCT $1000 52 years ago52y ago
ACTA ACTA ACTA $NA 52 years ago52y ago
1
PunkDoge PunkDoge PUNKDOGE $5000 52 years ago52y ago